Выбрать другой номерВ номере:

Студ-line
Факти
Конференції
Події
Разное
Спорт
----------------
Web-простiр
Про колег
"Одеський університет"
Адреса редакції:
Одеса, вул. Щепкіна, 12,
4-й поверх, к. 42,
тел.: 23-84-13


Про колег

Місія життя – вивчення часу
Борис Йосипович Цуканов – видатний український вчений, яскравий представник психологічної науки, послідовник плідної вітчизняної експериментальної школи М. М. Ланге – Д. Г. Елькін, який обґрунтував перспективний напрямок розвитку наукової думки – психологію часу, доктор психологічних наук, професор, відзначає цього року 60-річчя.

  Пошук себе в науці розпочався дисертаційним дослідженням, що мало за мету вивчити зв’язки між часовими параметрами сенсомоторних реакцій та особливостями сприйняття часу. Результати досліджень були представлені в публікаціях. У травні 1982 року відбувся захист дисертації і Борис Йосипович отримав ступінь кандидата психологічних наук.
  Психологія як достовірно наукове знання постійно повертається до аналізу основних етапів свого розвитку. Це дає можливість повернути потенційно позначені конструктивні ідеї з пізнавального забуття, віддаючи належне творчим й інтелектуальним зусиллям їх авторів. Проблема природи часу, насамперед суб’єктивного його виміру, а також зв’язок суб’єктивного часу з об’єктивним часом плідно досліджувалася на початку XX століття в різних психологічних лабораторіях. Методи виміру часу реакції, відтворення та оцінки тривалості були найбільш досконало розлобленими і популярними в наукових дослідницьких лабораторіях та дослідженнях, які проводилися в Одеському університеті видатним вченим, фундатором вітчизняної експериментальної психології М. М. Ланге. Стрімкий розвиток психологічної думки, історичні події та світоглядні колізії поклали у куток пам’яті ідею часової побудови психіки людини. Пробема суб’єктивної природи часу була зведена до проблеми його сприйняття як фізичного об’єкта.
  Після скорботної події – втрати свого учителя та наставника Д. Г. Ельвіна – Б. Й. Цуканов очолив науковий напрямок «Психологія диференціації часу». Роздуми над проблемою психології сприйняття часу привели Б. Й. Цуканова до ідеї побудови цілісної концепції психологічного часу на основі експериментального вимірювання його одиниці. Б. Й. Цуканов поставив за мету виміряти одиницю психологічного часу індивідів, описавши її відносно об’єктивної часової одиниці.
  Спираючись на реляційне розуміння часу в фізиці та поняття суб’єктивного часу в психології, він дає нову інтерпретацію процесу сприйняття часу. Не розуміння людини у часі, а розуміння людини, що творить час, стає своєрідним лейтмотивом його наукової творчості. У всіх методичних прийомах, використаних Б. Й. Цукановим у своїх дослідженнях (відтворення, відмірювання, оцінка тривалості), суб’єкт не пасивний, а активний. Він здійснює певні зовнішні або внутрішні дії. Він вирішує метричні завдання. У цьому творчому акті суб’єкт відкидає годинник та починає лічити тривалість собою, як в історичному минулому міряв відстань в ліктях або в кроках.
  Наполегливість у розробці перспективного напрямку дозволили Професору Б. Й. Цуканову у 1994 р. відкрити Науковий центр психології часу, стати його директором. Уже через рік після відкриття Центру, за участі Міністерства освіти та АПН України, Інституту людини РАН, Одеського університету, він провів міжнародну конференцію «Проблеми психології часу», присвячену 100-річчю від дня народження Д. Г. Елькіна. Наслідуючи традиції вчителя, Борис Йосифович відродив секцію психології в Одеському Будинку вчених.
  Особливо слід сказати про роботи Б. Й. Цукатова, присвячені моделі великого біологічного циклу в житті людини. Згідно з розробленою моделлю, людина періодично переживає життєві кризи, загострення психосоматичних хвороб. Розрахунки вченого дозволяють передбачити кризові «точки» життя. Надзвичайно важливим є прогнозування кризових станів для людей, схильних до серцево-судинних нападів. Борис Йосипович особисто надавав психологічну допомогу багатьом людям з хворим сердцем та щиро радів їх одужанню разом з ними та їх близькими. Плідна праця продовж багатьох років дозволила створити антиінфарктну психолого-кардіологічну технологію.
  Для Бориса Йосиповича важливим принципом у вихованні учнів, як у психологічному супроводі, є проникливість та автентичність. Дійсне буття людини відчиняється для неї тількі в її часі. І він супроводжує учня в пошуку свого часу, своєї стежки в життя та науку. Інтегровані ним принципи ставлення до життя стали принципами, які транслюються нам – його учням. Найґрунтовніші з них – повага до минулого, збереження традиції та життя у творчості, відкритість новому.
  Перу Б. Й. Цуканова належить 70 друкованих праць, 8 методичних рекомендацій, монографії «Час у психіці людини», «Диференціальна психологія», посібник «Комп’ютерний практикум з експериментальної психології». Коло професійних інтересів вченого вражає розмахом. Автор наукових праць зосереджується на закономірностях часу, що переживається людиною на власній одиниці часу, котра виступає «мірою всіх речей» у свідомості суб’єкта. Як структурна компонента психики вона дозволяє знайти відповіді на низку питань, пов’язаних з проблемою часу, що переживається. Мабуть, найголовніший висновок, який випливає з робіт вченого, полягає в тому, що проблема суб’єктивного (психологічного) часу може вивчатися в рамках принципу об’єктивності, за умови, що час не протиставляється суб’єктові, а розглядається як тривалість, що реально переживається індивідом. Виходячи з цього принципу, немає сенсу ставити питання про сприйняття часу, бо носієм власного часу є сам активний суб’єкт.
  Охоронець традиції, безкорислива людина, вірна справі свого вчителя Д. Г. Елькіна, яка сумлінно працює над актуальною проблемою, учений з високим ступенем чесності, який не робить поспішних висновків, вивіряє і зважує до дрібниць результати всіх своїх досліджень – таким бачимо його сьогодні ми – його учні.
  
КОЛЕГИ-ПСИХОЛОГИ


Інформаційний портал.
© 2004—2007 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
Всі права захищені. Розробка та підтримка: ОНУ ВКТ