Выбрать другой номерВ номере:

Студ-line
Факти
Конференції
Події
Разное
Спорт
----------------
Web-простiр
Ювілей: до дня 75річчя В.Г.Литовченка
"Одеський університет"
Адреса редакції:
Одеса, вул. Щепкіна, 12,
4-й поверх, к. 42,
тел.: 23-84-13


Ювілей: до дня 75річчя В.Г.Литовченка

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ ЛИТОВЧЕНКО
  
( До 75-річчя з дня народження )
  
  Відомому вченому в галузі фізики напівпровідників та фізики твердого тіла, двічі лауреату Державних премій України та УРСР в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту НАН України, професору, президенту Українського фізичного товариства Володимиру Григоровичу Литовченку виповнилося 75 років.
  
Його творчий шлях розпочався після закінчення Київського державного університету ім. Тараса Шевченка у 1955 р. на посаді старшого інженера наукової лабораторії напівпровідників при радіофізичному факультеті університету. У 1960 р. він був переведений у щойно створений Інститут напівпровідників АН УРСР, де й працює до сьогодні. У 1974 р. йому присвоєно наукове звання професора, а в 1985 р. – обрано член-кореспондентом НАН України.
  Розпочавши систематичні дослідження фізичних явищ, які протікають на поверхні напівпровідників, В. Г. Литовченко став одним з фундаторів і лідерів української школи фізики поверхні твердого тіла і мікроелектроніки.
  З 1962 р. під його керівництвом в Інституті напівпровідників НАН України почав інтенсивно розвиватися новий напрям в області твердотільної мікроелектроніки і фотоелектроніки МДН-систем. Широта наукових інтересів В. Г. Литовченка визначила багатогранність його дослідницької діяльності. Логічним розвитком досліджень поверхні напівпровідників став виконаний разом з учнями великий цикл робіт, присвячений явищам квантування енергії носіїв та переносу електронів і дірок у поверхневих каналах (так звана нанофізика). В. Г. Литовченком також розроблена система з визначення параметрів кристалічних тіл (аналогічна системі елементів Менделєєва).
  В. Г. Литовченку належить низка фундаментальних фізичних результатів. Ним вперше експериментально виявлено низку нових ефектів, таких, як поверхнева люмінесценція в напівпровідниках (1974), підсилене планарне розширення нерівноважної двовимірної електронно-діркової плазми (1983), підпорогове стимульоване випромінювання у двовимірних квантоворозмірних гетероструктурах (1996), розщеплення зон у матеріалах з нульовою забороненою зоною при зв’язуванні точкових дефектів та ін.
  Останніми роками у дослідженнях В. Г. Литовченка важливе місце посідають оптичні та електричні явища в алмазоподібних вуглецевих плівках. Розробка теоретичних фізичних моделей матеріалів на основі вуглецю дозволяє прогнозувати властивості нових перспективних матеріалів, зокрема твердіших за алмаз. Застосування алмазоподібних вуглецевих плівок дає змогу значно підвищити електронну польову емісію з напівпровідникових матеріалів. Цю плідну наукову роботу Володимир Григорович успішно проводить в активному співробітництві із зарубіжними колегами з США, Німеччини та Франції. Очевидно, це було підставою для обрання професора Володимира Григоровича Литовченка дійсним членом Європейського інституту фізики (м. Лондон, Велика Британія).
  В. Г. Литовченко веде активну науково-організаційну роботу. Він є заступником голови Наукової ради НАН України з проблеми “Фізика напівпровідників” і головою секції “Фізика поверхні та мікроелектроніка” цієї Наукової ради, головою секції Українського комітету URSI, Президентом Українського Фізичного товариства.
  Ми з приємністю відзначаємо також плідну співпрацю з Володимиром Григоровичем у редколегії журналу нашого університету “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”.
  Як член редколегій багатьох періодичних видань В. Г. Литовченко приділяє велику увагу доведенню до світової наукової громадськості надбань української науки. В. Г. Литовченко приділяє багато уваги підготовці наукових кадрів. Серед його учнів – 11 докторів і 35 кандидатів наук. Він є професором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Почесним професором Фонду Сороса (США).
  Науковий доробок Володимира Григоровича вражає не лише обсягом виконаних досліджень та наукових праць (9 монографій, 16 оглядів та брошур, понад 400 статей у авторитетних наукових журналах), але, насамперед, значущістю й глибиною одержаних результатів.
  Проте не тільки наукові дослідження і розробки знаходяться у сфері постійного інтересу й уваги В. Г. Литовченка, він проводить також активну просвітницьку діяльність на ниві пропагування величних надбань української історії і культури, працюючи головою осередку товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка.
  Наукова та науково-організаційна діяльність В. Г. Литовченка здобула заслужене визнання. Крім відзначених вище Державних премій, йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» (1992), він є лауреатом премії НАН України ім. К. Д. Синельникова (1996). Володимир Григорович нагороджений також найвищими нагородами НАН України і Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». Великий досвід, неординарний талант він повною мірою використовує для подальших досліджень.
  Редколегія нашого журналу вітає Володимира Григоровича з Ювілеєм, зичить йому міцного здоров’я, щастя, наснаги та нових творчих досягнень!

Інформаційний портал.
© 2004—2008 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
Всі права захищені. Розробка та підтримка: ОНУ ВКТ