бесплатный план

Wellcome
to informational portal
of Odessa I.I.Mechnikov National University
English version |
SITE SEARCH

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
План проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з'їздів, конференцій,
семінарів, нарад в Україні в 2006 році

№ З/п

Назва заходу

Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, e-mail

Місце, термін проведення

1

V міжнародна науково-практична конференція з програмування УкрПРОГ'2006

Інститут програмних систем
тел. (044) 526-21-48,факс (044) 526-62-63
e-mail: ukrprog2006@isofts.kiev.ua

23-25 травня 2006 р.
Київ

2

ХІІ міжнародний науково-практичний семінар" Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект"

Донецький нацiональний унiверситет
тел.факс ( (062) 338-42-54,

26-29 січня 2006 р.
Донецьк-Святогорськ

3

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання експериментальної та практичної медицини"

Сумський державний університет
тел. (0542) 33-54-49,

20-21 квітня 2006 р.
Суми

4

Міжвузівська науково - технічна конференція викладачів, аспірантів та студентів "Інформатика, математика, механіка" (ІММ)

Сумський державний університет
тел. (0542) 21-40-84,

17-21 квітня 2006 р.
Суми

5

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання експериментальної та практичної медицини"

Сумський державний університет
тел. (0542) 33-54-49,

20-21 квітня 2006 р.
Суми

6

Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст."

Харківська державна академія культури
тел. (057) 731-34-97 731-13-85,
e-mail: lata@ic.kharkov.ua

квітень 2006 р.
Харків

7

Cемінар до Дня науки

Черкаський ДЦНТЕІ
тел.факс (0472) 36-08-16,
e-mail: cherkassy@cntei.ck.ua

16 травня 2006 р.
Черкаси

8

Науково-практична конференція "Особливості політичного процесу в Україні"

Національний університет "Острозька академія"
тел. (03654) 2-29-49,
е-mail: lavi@ukr.net

березень 2006 р.
Острог

9

Всеукраїнська наукова конференція "Фінансова система України: проблеми, становленя та розвиток"

Національний університет "Острозька академія"
тел. (03654) 3-01-39,
е-mail: lavi@ukr.net

7-8 квітня 2006 р.
Острог

10

Студентська науково-практична конференція "Проблеми розвитку економіки в ринкових умовах"

Національний університет "Острозька академія"
тел. (03654) 3-01-39,
е-mail: lavi@ukr.net

квітень 2006 р.
Острог

11

Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми державотворення та захист прав людини в Україні"

Національний університет "Острозька академія"
тел. (03654) 2-39-30,
е-mail: lavi@ukr.net

28-29 квітня 2006 р.
Острог

12

Наукова конференція "Волонтерський рух у контексті глобалізації"

Національний університет "Острозька академія"
тел. (03654) 2-29-49,
е-mail: lavi@ukr.net

травень 2006 р.
Острог

13

Науково-практична викладацько - студентська конференція "Дні науки Національного університету "Острозька академія"

Національний університет "Острозька академія"
тел. (03654) 2-29-49,
е-mail: lavi@ukr.net

травень 2006 р.
Острог

14

Острозькі краєзнавчі читання

Національний університет "Острозька академія"
тел. (03654) 2-29-49,
е-mail: lavi@ukr.net

червень 2006 р.
Острог

15

ІІІ регіональна молодіжна наукова конференція "Вода - джерело життя на Землі"

Донбаський державний технічний університет
тел. (0642) 2-68-87,
е-mail: info@dmmi.edu.ua

24 березня 2006 р.
Алчевськ

16

Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція з металорізальних верстатів і інструментів

Донбаська державна машинобудівна академія
тел. (0626) 41-47-82,факс (0626) 41-63-15
е-mail: nis@dgma. donetsk.ua

4-7 квітня 2006 р.
Краматорськ

17

Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція з технології машинобудування

Донбаська державна машинобудівна академія
тел. (0626) 41-47-70,факс (0626) 41-63-15
е-mail: nis@dgma. donetsk.ua

11-14 квітня 2006 р.
Краматорськ

18

Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція зі зварювального виробництва

Донбаська державна машинобудівна академія
тел. (0626) 41-47-78,факс (0626) 41-63-15
е-mail: nis@dgma. donetsk.ua

18-21 квітня 2006 р.
Краматорськ

19

Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція з обробки металів тиском

Донбаська державна машинобудівна академія
тел. (0626) 41-67-20,
е-mail: nis@dgma. donetsk.ua

26-28 квітня 2006 р.
Краматорськ

20

Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні методи моделювання процесів обробки матеріалів тиском"

Донбаська державна машинобудівна академія
тел. (0626) 41-67-20,факс (0626) 41-63-15
е-mail: nis@dgma. donetsk.ua

24-27 квітня 2006 р.
Краматорськ

21

ІV міжнародна науково-технічна конференція "Важке машинобудування - 2006. Проблеми та перспективи розвитку"

Донбаська державна машинобудівна академія
тел. (0626) 41-47-82,факс (0626) 41-63-15
е-mail: nis@dgma. donetsk.ua

травень-червень 2006 р.
Краматорськ

22

Всеукраїнська наукова конференція "Волинське Полісся: формування та успадкування регіональних традицій" (до 20-річчя аварії на Чорнобильській АЕС)

Рівненський державний гуманітарний університет
тел. (0362) 22-60-69,факс (0362) 22-12-31
e-mail: rektorat@rdgu.uar.net

березень 2006 р.
Рівне

23

ІІІ всеукраїнська науково-методична конференція "Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації"

Рівненський державний гуманітарний університет
тел. (0362) 22-60-69,факс (0362) 22-12-31
e-mail: rektorat@rdgu.uar.net

19-20 травня 2006 р.
Рівне

24

Міжнародна конференція" Методи неагресивної комунікації"

Хмельницький національний університет
тел. (0382) 72-61-89,
е-mail: ssokolovskij@yahoo.com

18-19 лютого 2006 р.
Хмельницький

25

IV україно - польська наукова конференція молодих науковців "Механіка та інформатика"

Хмельницький національний університет
тел. (0382) 72-87-63,
е-mail: drapak@beta.tup.km.ua gs17@ukr.net

27-29 квітня 2006 р.
Хмельницький

26

Всеукраїнська науково-практична конференція "Вища школа України: проблеми модернізації навчально-виховного процесу" (до 85-річчя Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького)

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (047) 337-13-16,
e-mail: social2005@ukr.net

16-17 лютого 2006 р.
Черкаси

27

Міжвузівські педагогічні читання, присвячені творчій спадщині О.А.Захаренка "Буде школа - буде село - буде держава"

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (047) 337-13-25,

лютий 2006 р.
Черкаси

28

Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-методологічні засади формування особистості в умовах роботи сільської школи" (присвячена пам'яті О.А.Захаренка)

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (047) 337-13-25,

27-28 квітня 2006 р.
Черкаси

29

VІ всеукраїнський симпозіум з проблем аграрної історії, присвячений 100-річчю з початку проведення столипінської аграрної реформи

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (047) 335-28-50,

травень 2006 р.
Черкаси

30

Всеукраїнська науково-практична конференція "Лінгвалізація світу: теоретичний і методичний аспекти"

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (047) 335-53-96,

травень 2006 р.
Черкаси

31

Міжвузівська науково-практична конференція "Письменники-шестидесятники з Черкащини" (присвячена 70-річчю Василя Захарченка і 75-річчю Івана Дробного)

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (047) 335-53-95,

лютий 2006 р.
Черкаси

32

Всеукраїнська ХХХVI наукова Шевченківська конференція

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (047) 335-53-95,

19-20 квітня 2006 р.
Черкаси

33

Науково-практичний семінар "Підготовка соціальних педагогів до формування здорового способу життя"

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (0472) 37-13-13,

20-21 лютого 2006 р.
Черкаси

34

ІV всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОН- 2006)"

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (0472) 36-13-55,факс (0472) 37-21-42

3-5 травня 2006 р.
Черкаси

35

Конференція "Черкаський національний університет: історія і сучасність"

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (0472) 37-55-57,

березень 2006 р.
Черкаси

36

VII міжнародна конференція "Автономія університетів та бізнес-шкіл: клієнтоорієнтований підхід"

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
тел. (0472) 35-13-82 37-11-15,

13-15 квітня 2006 р.
Черкаси

37

Міжнародна конференція "Геометрія в Одесі 2006. Диференціальна геометрія і її застосування"

Одеська національна академія харчових технологій
тел. (0482) 29-10-60 29-10-05,
е-mail: kuzakon_v@ukr.net

22-27 травня 2006 р.
Одеса

38

Міжнародний геометричний семінар ім. Г.Ф. Лаптева

Одеська національна академія харчових технологій
тел. (0482) 29-10-60 29-10-05,
е-mail: kuzakon_v@ukr.net

22-27 травня 2006 р.
Одеса

39

ІХ міжнародний семінар "Нове у молочній промисловості"

Одеська національна академія харчових технологій
тел. (0482) 29-10-09 29-10-05,

червень 2006 р.
Одеса

40

II міжнародний семінар "Виробництво і використання комбікормів"

Одеська національна академія харчових технологій
тел. (0482) 25-32-84 29-11-50,
е-mail: bogdan@osaft.odessa.ua

лютий 2006 р.
Одеса

41

Науково-практичний семінар "Нове у виробництві та використанні харчових добавок"

Одеська національна академія харчових технологій
тел. (0482) 25-11-72 (048) 724-28-79,

квітень 2006 р.
Одеса

42

ХІ міжнародна конференція "Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв"

Одеська національна академія харчових технологій
тел. (0482) 25-11-75 (048) 724-28-79,

30 травня - 2 червня 2006 р.
Одеса

43

Всеукраїнська наукова конференція "60 років ЮНЕСКО. Погляд у майбутнє"

Київський національний лінгвістичний університет
тел. (044) 529-27-13,
e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

22-23 лютого 2006 р.
Київ

44

Всеукраїнська наукова конференція "Українська державність: генеза, історичний розвиток, традиція"

Київський національний лінгвістичний університет
тел. (044) 529-83-06,
e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

3-4 березня 2006 р.
Житомир

45

Всеукраїнська наукова конференція "Радість і страждання у літературі та культурі"

Київський національний лінгвістичний університет
тел. (044) 529-88-15,
e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

15-16 березня 2006 р.
Київ

46

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики у контексті євроінтеграції (в рамках Днів науки у КНЛУ)"

Київський національний лінгвістичний університет
тел. (044) 287-40-52,
e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

4-6 квітня 2006 р.
Київ

47

Всеукраїнська наукова конференція "Мовленнєва комунікація в постіндустріальному суспільстві (німецько-українські паралелі)"

Київський національний лінгвістичний університет
тел. (044) 529-83-09,
e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

21-22 квітня 2006 р.
Київ

48

Науково-методичний семінар викладачів турецької мови

Київський національний лінгвістичний університет
тел. (044) 521-60-23,
e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

4 травня 2006 р.
Київ

49

Міжнародний семінар в рамках багатостороннього проекту REDES "Cultural Research: Challenges for the Third Millennium - 3"

Київський національний лінгвістичний університет
тел. (044) 287-15-97,
e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

12-13 квітня 2006 р.
Київ

50

Всеукраїнська наукова конференція "Традиції та модернізація вищої освіти в рамках Болонського процесу"

Київський національний лінгвістичний університет
тел. (044) 529-83-16,
e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

15-16 березня 2006 р.
Київ

51

Всеукраїнський науковий семінар "Сучасні тенденції розвитку граматичної теорії іспанської мови в контексті глобалізації західноєвропейських культур"

Київський національний лінгвістичний університет
тел. (044) 529-83-16,
e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

11-12 травня 2006 р.
Київ

52

Регіональна конференція"Скіфсько-сарматські тенденції в іноземній та вітчизняній музиці"

Приазовський державний технічний університет
тел. (0629) 31-69-24,

квітень 2006 р.
Маріуполь

53

Міжнародна конференція "Удосконалювання керування промисловим підприємством: теорія і практика"

Приазовський державний технічний університет
тел. (0629) 31-69-14,

квітень-травень 2006 р.
Маріуполь

54

10-й Ювілейний міжнародний молодіжний форум "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст."

Харківський національний університет радіоелектроніки
тел. (057) 702-13-97,тел.факс (057) 702-15-15
е-mail: innov@kture.kharkov.ua

10-12 квітня 2006 р.
Харків

55

Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічні проблеми формування професіоналізму викладача вищої школи в умовах європейського виміру"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (0532) 56-36-91,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

15-16 лютого 2006 р.
Полтава

56

Міжнародна студентська науково-практична конференція "Наукові здобутки студентів і магістрантів - школі ХХІ століття"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (0532) 56-36-91,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

14-15 березня 2006 р.
Полтава

57

Всеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні питання всесвітньої історії та методики їх викладання"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 2-58-11,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

23-24 березня 2006 р.
Полтава

58

Всеукраїнська науково-практична конференція "75 років кафедри загальної фізики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: історія, здобутки, перспективи"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 7-25-93 2-57-20,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

березень 2006 р.
Полтава

59

Міжнародна наукова конференція "VIII Гоголівські читання"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 2-78-80,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

4-7 квітня 2006 р.
Полтава

60

І міжнародна конференція "Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики (присвячена пам'яті академіка Д.О. Тхоржевського)"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (0532) 56-31-58,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

12-14 квітня 2006 р.
Полтава

61

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 2-28-91,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

19 квітня 2006 р.
Полтава

62

Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний зміст фізичного виховання в умовах реформування вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 2-05-04,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

20-21 квітня 2006 р.
Полтава

63

Міжнародна гіпермедійна науково-практична конференція "Активізація креативного потенціалу майбутнього педагога: теорія в практика"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (0532) 56-36-91,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

26-28 квітня 2006 р.
Полтава

64

Всеукраїнський науково-методичний семінар "Проблеми викладання образотворчого мистецтва у спеціалізованих закладах освіти"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (0532) 56-36-01,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

квітень 2006 р.
Полтава

65

IV міжнародні студентські європейські читання "Педагогічна україністика в контексті Болонського процесу: регіональний аспект"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 2-56-95,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

23-24 травня 2006 р.
Полтава

66

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 7-22-48,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

23-24 травня 2006 р.
Полтава

67

Міжнародна науково-практична конференція "Фольклорна спадщина Полтавщини: шляхи збереження, розвитку та популяризації"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (0532) 56-36-01,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

27-28 травня 2006 р.
Полтава

68

Всеукраїнська науково-практична конференція "Педагогічна майстерність: становлення і шляхи розвитку"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 2-58-11,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

1-2 червня 2006 р.
Полтава

69

Міжнародна наукова конференція "Міжкультурна комунікація: Мова. Людина. Освіта"

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 2-79-78,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

25-30 червня 2006 р.
Полтава

70

Всеукраїнські читання "Космос далекий і близький", присвячені українському вченому-винахіднику, піонеру теоретичної космонавтики Юрію Кондратюку (Олександру Шаргею)

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
тел. (05322) 7-25-93,
e-mail: allmail@pdpu.poltava.ua

червень 2006 р.
Полтава

71

Міжнародна наукова конференція "Наукова та літературна спадщина Павла Чубинського у державотворчих процесах України"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології
тел. (044) 239-33-02,факс (044) 239-31-13
e-mail: ndchinfo@univ.kiev.ua

лютий 2006 р.
Київ

72

Міжнародна наукова конференція "Мови як світ світів. Граматика і поетика української мови"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології
тел. (044) 239-33-99,факс (044) 239-31-13
e-mail: ndchinfo@univ.kiev.ua

20-22 лютого 2006 р.
Київ

73

Міжнародна наукова конференція "Феномен А.Кримського у світовій науці" (до 135-річчя від дня народження)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології
тел. (044) 239-33-02,факс (044) 239-31-13
e-mail: ndchinfo@univ.kiev.ua

квітень 2006 р.
Київ

74

Міжнародна конференція "Журналістика 2006: українське журналістикознавство та освіта в контексті євроатлантичного процесу"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики
тел. (044) 211-44-01 213-19-59,
e-mail: ndchinfo@univ.kiev.ua

25-26 травня 2006 р.
Київ

75

Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розвитку реального сектору економіки України в умовах глобалізації"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (044) 259-71-82,факс (044) 259-70-08
e-mail: e-mail: nauka@econom.univ.kiev.ua

21-22 квітня 2006 р.
Київ

76

Міжнародна конференція "Сучасна стохастика: теорія та застосування"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (044) 259-03-92,
e-mail: myus@univ.kiev.ua

19-23 червня 2006 р.
Київ

77

Міжнародна конференція "Релятивістська астрофізика, гравітація та космологія"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Астрономічна обсерваторія
тел. (044) 486-26-91,факс (044) 239-31-52
e-mail: director@observ.univ.kiev.ua

24-26 травня 2006 р.
Київ

78

Всеукраїнська науково-практична конференція "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність" (до 80-річчя від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А.Роменця)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (044) 239-31-46 239-32-67,

22 травня 2006 р.
Київ

79

Науково-практична конференція "Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Наукова бібліотека
тел. (044) 239-32-79,
e-mail: mitod@.univ.kiev.ua

травень 2006 р.
Київ

80

VIII міжнародна науково-практична конференція молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (044) 239-31-46 239-32-67,

27-28 квітня 2006 р.
Київ

81

XIII міжнародна конференція молодих учених "Астрономія та фізика космосу" (YSC-XIII)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (044) 526-44-57,факс (044) 526-45-07
e-mail: siemens@univ.kiev.ua

25-29 квітня 2006 р.
Київ

82

Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів "Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (044) 234-81-59,

квітень 2006 р.
Київ

83

VI міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (044) 266-05-51,факс (044) 266-05-23
e-mail: chipa@univ.kiev.ua

21-23 червня 2006 р.
Київ

84

V всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (044) 239-32-70,
e-mail: maria_malysheva@univ.kiev.ua

18-19 травня 2006 р.
Київ

85

Міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (044) 239-32-26,
e-mail: sokrat@list.ru

березень 2006 р.
Київ

86

Міжнародна конференція "Молодіжна журналістика в системі євроатлантичних професійних та етичних стандартів"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики
тел. (044) 211-44-01 213-19-59,

27-28 квітня 2006 р.
Київ

87

Всеукраїнський науковий форум "Сучасна англійстика: стереотипність і творчість"

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
тел. (057) 707-55-04,

16 травня 2006 р.
Харків

88

Науково-виробнича конференція "Майбутнє та сьогодення аграрного сектору"

Подільський державний аграрно-технічний університет
тел. (03849) 2-55-49,
е-mail: nauka@pdata.kp.km.ua

29-30 квітня 2006 р.
Кам'янець-Подільський

89

Науково-практична конференція "Формування аграрного ринку в контексті сучасних ринкових перетворень"

Подільський державний аграрно-технічний університет
тел. (03849) 6-83-70,
е-mail: nauka@pdata.kp.km.ua

16-17 травня 2006 р.
Кам'янець-Подільський

90

Науково-виробнича конференція "Нові технології виробництва сільськогосподарської продукції"

Подільський державний аграрно-технічний університет
тел. (03849) 6-83-70,
е-mail: nauka@pdata.kp.km.ua

27-28 травня 2006 р.
Кам'янець-Подільський

91

Науково-практична конференція з технології вирощування пивоварного ячменю

Подільський державний аграрно-технічний університет
тел. (03849) 2-43-55 9-12-84,
е-mail: nauka@pdata.kp.km.ua

червень 2006 р.
Кам'янець-Подільський

92

ІІІ міжнародна конференція "Управління проектами в розвитку суспільства"

Київський національний університет будівництва і архітектури
тел. (044) 245-48-57,
e-mail: upma@upma.kiev.ua

25-27 травня 2006 р.
Київ

93

IV міжнародна конференція "Управління проектами в розвитку суспільства"

Київський національний університет будівництва і архітектури
тел. (044) 245-48-57,
e-mail: upma@upma.kiev.ua

червень 2006 р.
Київ

94

V міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Будівельні конструкції із застосуванням нових матеріалів"

Донбаська національна академія будівництва і архітектури
тел. (0622) 90-29-38,

19 квітня 2006 р.
Макіївка

95

Всеукраїнська конференція "Фотодокумент: проблеми аналізу та інформаційних можливостей"

Запорізький національний університет
тел. факс (0612) 64-45-81 64-75-17,факс (0612) 46-45-46
е-mail: sekr@zsu.zp.ua

березень 2006 р.
Запоріжжя

96

Всеукраїнська науково-методична конференція "Юридична клінічна освіта в Україні: основні напрями вдосконалення"

Запорізький національний університет
тел. факс (0612) 64-28-21,факс (0612) 46-45-46
е-mail: sekr@zsu.zp.ua

14 квітня 2006 р.
Запоріжжя

97

Всеукраїнська науково-практична конференція "Запорізькі правові читання"

Запорізький національний університет
тел. факс (0612) 64-28-21,факс (0612) 46-45-46
е-mail: sekr@zsu.zp.ua

12 травня 2006 р.
Запоріжжя

98

Науково-практичний семінар "Протидія корупції в Запорізькому регіоні: проблеми та шляхи їх вирішення"

Запорізький національний університет
тел. факс (0612) 64-28-21,факс (0612) 46-45-46
е-mail: sekr@zsu.zp.ua

20 квітня 2006 р.
Запоріжжя

99

Науково-практичний семінар "Протидія корупції в Запорізькому регіоні: проблеми та шляхи їх вирішення"

Запорізький національний університет
тел. факс (0612) 64-28-21,факс (0612) 46-45-46
е-mail: sekr@zsu.zp.ua

20 квітня 2006 р.
Запоріжжя

100

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій"

Запорізький національний технічний університет
тел. (0612) 64-32-81 69-84-71,факс (061) 264-46-62
e-mail: kolevis@zntu.edu.ua

19-22 квітня 2006 р.
Запоріжжя

101

Щорічна науково-технічна конференція та виставка наукових досягнень "Тиждень науки - 2006"

Запорізький національний технічний університет
тел. (0612) 69-82-77,факс (061) 224-42-36
e-mail: nis@zntu.edu.ua

24-28 квітня 2006 р.
Запоріжжя

102

"Круглий стіл" до Дня науки України

Запорізький національний технічний університет
тел. (0612) 69-82-77,факс (061) 224-42-36
e-mail: nis@zntu.edu.ua

19 травня 2006 р.
Запоріжжя

103

Міжнародна наукова конференція "Математичні проблеми технічної механіки"

Національна металургійна академія Україн
тел. (0562) 41-07-31,факс (0562) 45-41-96
e-mail: dmeti@dmeti.dp.ua

квітень 2006 р.
Дніпропетровськ

104

Науково-практична конференція "Сучасна аритмологія: від теорії до практики"

Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска
тел. (044) 275-66-22,факс (044) 275-42-09
е-mail: uic@mbox.com.ua

16 лютого 2006 р.
Київ

105

Науково-практична конференція "Сучасна аритмологія: від теорії до практики"

Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска
тел. (044) 275-66-22,факс (044) 275-42-09
е-mail: uic@mbox.com.ua

27 квітня 2006 р.
Харків

106

Науково-практична конференція "Сучасна аритмологія: від теорії до практики"

Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска
тел. (044) 275-66-22,факс (044) 275-42-09
е-mail: uic@mbox.com.ua

1 червня 2006 р.
Миколаїв

107

Міжнародна науково-технічна конференція "Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості - 2006"

Криворізький технічний університет
тел.факс (0564) 26-24-07,
е-mail: nik@tnet.dp.ua

16-20 травня 2006 р.
Кривий Ріг

108

Міжнародна науково-технічна конференція "Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі (ІСУМК - 2006)"

Криворізький технічний університет
тел.факс (0564) 26-24-07,
е-mail: nik@tnet.dp.ua

17-20 квітня 2006 р.
Кривий Ріг

109

Всеукраїнська науково-технічна конференція за участю міжнародних спеціалістів "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів"

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
тел. (0512) 35-91-48 47-70-95,

травень 2006 р.
Миколаїв

110

Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців "Прикладна лінгвістика 2006: проблеми, рішення"

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
тел. (0512) 42-46-11,

18-19 травня 2006 р.
Миколаїв

111

Міжнародна науково-технічна конференція аспірантів, молодих науковців і студентів "Інформаційно-керуючі системи і комплекси"

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
тел. (0512) 35-91-48 47-70-95,

квітень 2006 р.
Миколаїв

112

Міжвузівська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів та молодих науковців "Економічні проблеми розвитку регіону"

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
тел. (0512) 39-77-36,

19-21 квітня 2006 р.
Миколаїв

113

Міжвузівська студентська науково-практична конференція " Конституція основа розвитку національного законодавства"

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
тел. (0512) 43-08-12,

12-13 травня 2006 р.
Миколаїв

114

IX студентська науково-технічна конференція "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання"

Тернопільський державний технічний університет
тел. (0352) 25-35-09,
е-mail: Maruschak@tu.edu.te.ua

15-16 травня 2006 р.
Тернопіль

115

Всеукраїнський семінар "Проблеми змісту курсу всесвітньої історії в середній та вищій школі"

Бердянський державний педагогічний університет
тел. (06153) 3-52-57,

18-19 травня 2006 р.
Бердянськ

116

Міжнародна конференція "Організація навчально-виховного процесу у вищій школі в світлі входження України в Європейський освітній простір"

Бердянський державний педагогічний університет
тел. (06153) 3-51-58,

15-16 червня 2006 р.
Бердянськ

117

Всеукраїнська конференція "Теорія і практика естетичного виховання в умовах соціокультурної трансформації"

Бердянський державний педагогічний університет
тел. (06153) 7-52-22,

25-27 червня 2006 р.
Бердянськ

118

V міжнародна студентська наукова англомовна конференція "Інженер III тисячоліття"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
тел. (056) 776-12-24,

травень 2006 р.
Дніпропетровськ

119

Українсько-французько-бельгійський семінар-ательє з архітектури

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
тел. (0562) 47-16-88,
е-mail: dik@pgasa.dp.ua

25-31 березня 2006 р.
Дніпропетровськ

120

Міжнародна наукова конференція "Питання сучасного матеріалознавства. Стародубовські читання - 2006"

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
тел. (0562) 42-23-72,

19 квітня 2006 р.
Дніпропетровськ

121

Українсько-французько-бельгійська конференція "Болонський процес і нові програми навчання архітекторів"

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
тел. (0562) 47-16-88,
е-mail: dik@pgasa.dp.ua

8-10 червня 2006 р.
Дніпропетровськ

122

LXVI міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
тел. (056) 776-90-59,
е-mail: vnti@ndc.diit.edu.ua

травень 2006 р.
Дніпропетровськ

123

V міжнародна наукова конференція "Проблеми економіки транспорту"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
тел. (056) 776-17-38,

квітень 2006 р.
Дніпропетровськ

124

Міжнародна студентська науково-технічна конференція "Студентська наука для колійного господарства"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
тел. (0562) 33-19-12,

квітень 2006 р.
Дніпропетровськ

125

Молодіжний науково-практичний форум "Інформаційні технології в ХХI ст. "

Український державний хіміко-технологічний університет
тел. (0562) 41-72-26 47-25-10,факс (0562) 47-33-16
е-mail: ugxtu@dicht.dp.ua

23-24 квітня 2006 р.
Дніпропетровськ

126

Міжнародна наукова конференціястудентів і аспірантів "Географія, екологія: перший досвід наукових досліджень" (присвячена 155-річчю від дня народження видатного дослідника Придніпров'я В.О. Домгера)

Дніпропетровський національний університет
тел. (056)772-51-83,факс (0562) 46-55-23
е-mail: olafn_dp@mail.ru

20-21 квітня 2006 р.
Дніпропетровськ

127

VIII міжнародна молодіжна науково-практична конференція"Людина і космос"

Дніпропетровський національний університет Національний центр аерокосмічної освіти молоді України
тел. (0562) 46-01-11,факс (056) 776-83-79
е-mail: petrenko__alex@ua.fm

12-14 квітня 2006 р.
Дніпропетровськ

128

Х міжнародна науково-практична конференція "Фінанси України"

Дніпропетровський національний університет
тел.факс (056) 776-83-79,факс (0562) 46-55-23
е-mail: int_finance@randler.ru

травень 2006 р.
Дніпропетровськ

129

Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми математичного моделювання"

Дніпродзержинський державний технічний університет
тел. (0569) 55-13-09,

24-26 травня 2006 р.
Дніпропетровськ

130

Міжнародна науково-практична конференція "Експериментальні дослідження молодих учених аграріїв"

Дніпропетровський державний аграрний університет Дніпропетровська обласна рада молодих учених
тел. (0562) 46-31-61,
е-mail: info@dsau.dp.ua

11-12 квітня 2006 р.
Дніпропетровськ

131

Міжнародна науково-практична конференція "Раціональне землекористування на рекультивованих та еродованих землях: досвід, проблеми, перспективи"

Дніпропетровський державний аграрний університет
тел. (0562) 46-31-61,факс (056) 744-08-57
е-mail: info@dsau.dp.ua

7-9 червня 2006 р.
Дніпропетровськ

132

Міжнародна конференція "Громадянське суспільство і проблеми становлення особистості в ньому"

Криворізький державний педагогічний університет
тел. (0564) 71-79-30,

14-15 квітня 2006 р.
Кривий Ріг

133

Міжнародна конференція "Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу"

Криворізький державний педагогічний університет
тел. (0564) 71-57-52,

20-21 квітня 2006 р.
Кривий Ріг

134

Всеукраїнська наукова конференція "Література в контексті культури (Ситніковські читання)"

Дніпропетровський національний університет
тел. (056) 730-08-62,факс (0562) 46-55-23

березень 2006 р.
Дніпропетровськ

135

ІV всеукраїнська наукова конференція вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії

Дніпропетровський національний університет Інститут органічної хімії НАН України
,факс (0562) 46-55-23
е-mail: heterosycle@ff.su.dp.ua

травень 2006 р.
Дніпропетровськ

136

Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування інвестиційних стратегій підприємств України на міжнародних товарних та фінансових ринках"

Дніпропетровський національний університет
тел. (0562) 46-92-99,факс (0562) 46-55-23

3-4 лютого2006 р.
Дніпропетровськ

137

IV всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України"

Дніпропетровський національний університет
тел. (0562) 45-12-85,факс (0562) 46-55-23
е-mail: ek@inek-dnu.dp.ua

березень-травень 2006 р.
Дніпропетровськ

138

Всеукраїнська конференція "Оцінка машин та транспортних засобів"

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
тел. (0562) 47-08-88,

травень 2006 р.
Дніпропетровськ

139

Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України"

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
тел. (0562) 45-13-46,

квітень 2006 р.
Дніпропетровськ

140

III регіональна науково-практична конференція "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України"

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
тел. (0562) 45-13-46,

травень 2006 р.
Дніпропетровськ

141

Науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню інтелектуальної власності

Дніпропетровський державний центр науково-технічної і економічної інформації
тел. (056) 744-51-82,

21 квітня 2006 р.
Дніпропетровськ

142

Конференція "Актуальні проблеми спортивної медицини, лікувальної фізичної культури та санології"

Херсонський обласний центр здоров'я та спортивної медицини
тел.факс (0572) 42-03-59,

1-3 червня 2006 р.
Херсон

143

Науково-технічна конференція магістрантів та студентів

Таврійська державна агротехнічна академія
тел. (0619) 42-04-35,факс (0619) 42-13-68

березень 2006 р.
Мелітополь

144

Науково-практична конференція "Україна в ХХІ сторіччі. Шлях до сталого розвитку"

Таврійська державна агротехнічна академія
тел. (0619) 42-31-09,

травень 2006 р.
Мелітополь

145

ІХ міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем геометричного моделювання

Таврійська державна агротехнічна академія
тел. (0619) 42-68-44,

червень 2006 р.
Мелітополь

146

Міжнародна студентська науково-практична конференція "Облік і аудит: теорія, практика, перспективи"

Таврійська державна агротехнічна академія
тел.факс (0619) 42-21-29,

червень 2006 р.
Мелітополь

147

Науково-практична конференція "Облік і аудит екологічної діяльності в АПК"

Таврійська державна агротехнічна академія
тел.факс (0619) 42-21-29,

червень 2006 р.
Мелітополь

148

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні екологічні проблеми Півдня України"

Херсонський державний університет
тел. (0552) 32-67-54,

16-17 березня 2006 р.
Херсон

149

Міжнародна науково-практична конференція "Культура здоров'я як предмет освіти"

Херсонський державний університет
тел. (0552) 32-67-54,

17-19 травня 2006 р.
Херсон

150

Всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікативна лінгвістика: теорія і практика""

Херсонський державний університет
тел. (0552) 32-67-56,

13-14 квітня 2006 р.
Херсон

151

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми практичної психології"

Херсонський державний університет
тел. (0552) 32-67-60,

20-22 квітня 2006 р.
Херсон

152

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми ступеневої підготовки вчителя трудового навчання в сучасних умовах"

Херсонський державний університет
тел. (0552) 32-67-63,

14-15 травня 2006 р.
Херсон

153

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку спеціальностей мистецтва в контексті Болонського процесу"

Херсонський державний університет
тел. (0552) 32-67-71,

12 травня 2006 р.
Херсон

154

Всеукраїнська науково-практична конференція "Релігія і церква в нових політичних реаліях"

Херсонський державний університет
тел. (0552) 49-23-34,

червень 2006 р.
Херсон

155

Всеукраїнська науково-практична конференція "Історична наука на початку ХХІ ст."

Херсонський державний університет
тел. (0552) 32-67-60,

квітень 2006 р.
Херсон

156

Всеукраїнська науково-практична конференція "Навчальне середовище як основа процесу вивчення природничо-математичних дисциплін"

Херсонський державний університет
тел. (0552) 32-67-58,

13-14 квітня 2006 р.
Херсон

157

Міжвузівська студентська науково-практична конференція "Формування професійних умінь майбутніх учителів в умовах педагогічної практики"

Херсонський державний університет
тел. (0552) 32-67-66,

квітень 2006 р.
Херсон

158

Міжнародна науково-технічна конференція " Застосування лазерів в медицині та біології"

Вінницький національний технічний університет
тел. ( 0432) 58-04-36,

квітень 2006 р.
Вінниця

159

Міжнародна науково-технічна конференція " Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском і авто-технічних експертизах"

Вінницький національний технічний університет
тел. (0432) 58-00-14 58-04-65,факс (0432) 46-57-72
е-mail :Ova@inmt.Vstu.vinnісa.ua; Sopromat@.Іnmt.vstu. .vinn

29 травня-1 червня 2006 р.
Вінниця

160

VII міжнародна конференція молодих онкологів "Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології"

Інститут експериментальної патології, онкології і радіології ім. Р.Є.Кавецького
тел. (044) 259-01-83,

2-3 лютого 2006 р.
Київ

161

Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток міст. Сучасні технології управління міським та регіональним розвитком"

Харківська національна академія міськогого сподарства
тел. (057) 707-31-32,факс (057) 706-15-54
е-mail: rectorat@ksame.kharkov.ua

19-20 квітня 2006 р.
Харків

162

Всеукраїнська науково-практична конференція "Екологічні та техногенні проблеми міст та регіонів. Шляхи їх вирішення"

Харківська національна академія міськогого сподарства
тел. (057) 731-59-46 707-32-28,факс (057) 706-15-54
е-mail: semenov@ksame.kharkov.ua

5-8 червня 2006 р.
Ялта АР Крим

163

Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі"

Харківський державний університет харчування та торгівлі
тел. (057) 336-74-92 330-05-87,факси (057) 337-85-35 336-94-88
е-mail: hdatoh@kharkov.com

7 квітня 2006 р.
Харків

164

Всеукраїнська науково-практична конференція "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг"

Харківський державний університет харчування та торгівлі
тел. (057) 336-74-92 330-05-87,факси (057) 337-85-35 336-94-88
е-mail: hdatoh@kharkov.com

17 травня 2006 р.
Харків

165

IV міжнародна науково-практична конференція "Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія"

Харківський державний університет харчування та торгівлі
тел. (057) 706-30-42 706-30-51 706-30-52,
е-mail: nescnasu@online.kharkiv.com

23-24 травня 2006 р.
Харків

166

XIX міжнародна науково-практична конференція "Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості"

Донецький Державний інститут штучного інтелекту
тел.факс (062) 337-78-66,
e-mail: info@iai.donetsk.ua religio@iai.donetsk.ua

19 травня 2006 р.
Донецьк

167

IV регіональна науково-методична конференція "Фізичне виховання - здоров'я студентів"

Донецький Державний інститут штучного інтелекту
тел.факс (062) 337-78-66,
e-mail: info@iai.donetsk.ua religio@iai.donetsk.ua

березень 2006 р.
Донецьк

168

Науково-практична конференція "Крим: стан і перспективи розвитку фізичної культури, спорту і туризму"

Кримський факультет фізичної культури, спорту та туризму Запорізького національного університету
тел. (0652) 51-12-36,тел.факс (0652) 52-18-61

квітень 2006 р.
Сімферополь АР Крим

169

IV всеукраїнська наукова конференція "Слобожанщина: літературний вимір"

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (0642) 53-83-73 53-35-49,факс (0642) 59-90-08
e-mail: mail@lnpu.edu.ua

10 лютого 2006 р.
Луганськ

170

Міжнародний науковий семінар "Норми та парадокси людської свідомості і мислення, їх прояви в сучасному суспільстві, культурі та мові"

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (0642) 55-44-91 53-35-49,факс (0642) 59-90-08
e-mail: mail@lnpu.edu.ua

березень 2006 р.
Луганськ

171

Всеукраїнська науково-практична конференція "Дошкільна освіта - традиції та перспективи" (присвячена 150-річчю з дня народження С.Русової)

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (0642) 53-83-83 53-35-49,факс (0642) 59-90-08
e-mail: mail@lnpu.edu.ua

березень 2006 р.
Луганськ

172

Міжнародна наукова конференція "Розвиваюче навчання у сучасному освітньому просторі"

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (0642) 53-83-83 53-35-49,факс (0642) 59-90-08
e-mail: mail@lnpu.edu.ua

28 березня 2006 р.
Луганськ

173

Міжнародна науково-практична конференція "Освіта в контексті міжкультурних контактів"

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (0642) ) 58-01-69 53-35-49,факс (0642) 59-90-08
e-mail: mail@lnpu.edu.ua

квітень 2006 р.
Луганськ

174

Всеукраїнська наукова конференція "Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє"

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (0642) ) 59-03-42 53-35-49,факс (0642) 59-90-08
e-mail: mail@lnpu.edu.ua

25-26 травня 2006 р.
Луганськ

175

Міжнародний науково-методичний семінар "Соціальна підтримка процесу формування усвідомленого батьківства"

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (0642) 53-35-83 53-35-49,факс (0642) 59-90-08
e-mail: mail@lnpu.edu.ua

травень 2006 р.
Луганськ

176

IV міжнародний форум "Дні слов'янської писемності і культури" (присвячений 195-річчю з дня народження М.В.Ломоносова)

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (0642) 55-44-91 53-35-49,факс (0642) 59-90-08
e-mail: mail@lnpu.edu.ua

травень 2006 р.
Луганськ

177

ІІІ міжнародна науково-практична конференція "Олімпійський спорт, фізична культура, здоров'я нації в сучасних умовах"

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
тел. (0642) 53-55-15 53-35-49,факс (0642) 59-90-08
e-mail: mail@lnpu.edu.ua

11-12 травня 2006 р.
Луганськ

178

XVIII студентська науково-теоретична конференція

Миколаївський державний аграрний університет
тел. (0512) 34-41-72,

13-14 квітня 2006 р.
Миколаїв

179

Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу

Миколаївський державний аграрний університет
тел. (0512) 34-41-72,

22-24 квітня 2006 р.
Миколаїв

180

Науково-методичний семінар "Форми та методи навчання культури професійного мовлення у ВНЗ І-ІV рівня акредитації"

Миколаївський державний аграрний університет
тел. (0512) 34-01-36,

квітень 2006 р.
Миколаїв

181

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Фінансовий механізм АПК: проблеми і перспективи ефективного функціонування"

Миколаївський державний аграрний університет
тел. (0512) 34-01-59,
e-mail: kushnir@mdau.mk.ua

25-26 квітня 2006 р.
Миколаїв

182

Науково-практичний семінар "Кредитно-модульна система навчання: здобутки, недоліки, практика"

Миколаївський державний аграрний університет
тел. (0512) 34-30-57,

квітень 2006 р.
Миколаїв

183

ІІІ міжнародна науково-технічна конференція"Проблеми технічної метеорології"

Національний університет "Львівська політехніка"
тел. (032) 258-25-42,факс (0322) 74-43-00
e-mail: rkinash@polynet.lviv.ua; epistun@polynet

22-26 травня 2006 р.
Львів

184

Міжнародна науково-технічна конференція"Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки"

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
тел. (057) 707-43-15,

квітень 2006 р.
Харків

185

Міжнародна конференція "Гарантоздатні системи, сервіси та технології"

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
тел. (057) 707-45-03,

квітень 2006 р.
Харків

186

Всеукраїнська студентська конференція "Людина, культура, техніка на межі тисячоліть"

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
тел. (057) 144-26-27,

квітень 2006 р.
Харків

187

Науково-технічна конференція студентів і молодих учених "Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології"

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
тел. (057) 707-44-05,

квітень 2006 р.
Харків

188

Міжнародна спеціалізована науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Computer Sciences and Engineering - 2006"

Національний університет "Львівська політехніка"
тел. (032) 258-24-04,факс (032) 74-43-00
e-mail: fedasyuk@polynet.lviv.ua

18-19 травня 2006 р.
Львів

189

45-й міжнародний семінар "Моделювання і оптимізація в матеріалознавстві"

Одеська державна академія будівництва та архітектури
тел. (0482) 23-34-44,

квітень 2006 р.
Одеса

190

Міжнародна науково-методична конференція Одеської державної академії будівництва та архітектури

Одеська державна академія будівництва та архітектури
тел. (0482) 23-34-44,

травень 2006 р.
Одеса

191

Науково-технічна конференція "Проблеми опалення, вентиляції та енергозбереження"

Одеська державна академія будівництва та архітектури
тел. (0482) 20-46-49,

травень 2006 р.
Одеса

MAIL
CALENDAR OF EVENTS
Friday, January 25
ODESSA WEATHER
SEND SMSІнформаційний портал.
© 2004—2008 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
Всі права захищені. Розробка та підтримка: ОНУ ВКТ