Выбрать другой номерВ номере:

Международные связки
События
Наука XXI века
Наука и компьютеры
Стажировка
Назначения
Встреча выпускников
"Одеський університет"
Адреса редакції:
Одеса, вул. Щепкіна, 12,
4-й поверх, к. 42,
тел.: 23-84-13


Наука и компьютеры

ГЕОГРАФІЯ НЕ МОЖЕ БЕЗ КОМП'ЮТЕРІВ...

  На кафедрі фізичної географії та природокористування нашого університету йде активна робота з впровадження в географічні науки комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій дослідження, зокрема і до підготовка відповідних фахівців.
   Вже 5 років ведеться навчання студентів за спеціалізацією «геоінформаційні системи та технології» у межах спеціальності «географія» для роботи при організації територій, оптимізації природокористування, передпроектних розробок, конструктивних побудов, раціонального використання природних ресурсів, оцінки земельних ресурсів тощо. Ця спеціалізіція з’явилася в нас вперше серед факультетів і кафедр географічної і геологічної спрямованості в Україні. Поточного року з університету за даної спеціалізацією вийшли перші 5 випускників. Рік від року кількість студентів тут невпинно зростає, причому, переважно за комерційною формою навчання.
  За даними Асоціації ГІС України, у нашій державі потреба у таких спеціалістах зростає кожного року вдвічі і більше. Спеціалісти з ГІС необхідні у різних сферах виробництва та органах державного управління. Вони можуть працювати у службах земельного кадастру, водного і рекреаційного господарства, в проектно-пошукових роботах в береговій зоні моря, в газовій службі, транспортному управлінні, природоохоронних і санітарно-медичних організаціях тощо. На відміну від випускників політехнічних, технологічних, землевпорядних та інших інженерних закладів освіти, наші випускники знають фізичну суть і умови географічно-інформаційної системи. Вони отримують найкращу в Україні університетську освіту, тому їх дуже цінують за більш ефективні результати роботи.
  Студенти спеціалізації «геоінформаційні системи та технології» кафедри фізичної географії та природокористування проходять навчання не тільки в лабораторіях, музеях та кабінетах факультету, але і під час навчальних польових практик, з виїздом в південні райони України, на Кримський півострів, в Карпати, Придніпров’я і т. ін. Є можливість вивчати навколишнє середовище в закордонних країнах. Починаючи з третього курсу, влітку вони проходять виробничу геоінформаційну практику безпосередньо на виробництві. Після четвертого курсу термін виробничої практики складає 4 тижні. Та й нашу навчальну базу треба удосконалювати – маємо надію, що наш комп’ютерний клас нарешті отримає необхідну кількість комп’ютерів і стане справді кузнею кадрів географів найвищого гатунку.
  Поточного року наші студенти-бакалаври проходили практику на декількох приватних та державних підприємствах різного напрямку діяльності: НВП «Високі технології», Регіональне агентство по сприянню розвитку економіки, Науково-дослідний інститут реабілітації та курортології, будівельна компанія «Моноліт». Студенти були безпосередньо задіяні у виробничому процесі перелічених підприємств, з одного боку, отримуючи навички роботи на виробництві, а з іншого, маючи можливість використовувати та збагачувати отримані в університеті знання та вміння. Вони опановували новітню знімальну техніку, передові методи і технології роботи, засоби оцінки природних ресурсів на підставі фундаментальної географічної підготовки по всіх сферах географічної оболонки.
  Двоє наших студентів (О. Маринич, Т. Недєлкова) працювали над створенням баз даних по якості та розповсюдженню лікувальних джерел на території Одеської області. Ще четверо (В. Маринов, В. Ткаченко, О. Крившенко, О. Коваленко) займалися геодезичною зйомкою території Іллічівського порту з використанням найсучасніших приладів та обробкою даних цієї зйомки з отриманням кінцевих результатів – електронних схем місцевості з точними координатами та значеннями висот та перевищень точок з подальшою інтерполяцією та створенням цифрових моделей рельєфу.
  Троє студентів (І. Журавльов, І. Кузук, Н. Пономаренко) безпосередньо на місцевості уточнювали адресну частину нашого міста та вносили поправки у електронні плани міста. Студенти І. Жанталай та А. Нечипуренко опановували навички роботи з проектування будівель та споруд.
  Вивчення географічних інформаційних систем і технологій викликає у студентів інтерес до географії в цілому, виховує у них бажання наукової роботи, сприяє доброму навчанню. Зокрема, студенти А. Нечипуренко, І. Журавльов мають по кілька наукових публікацій, брали участь уміжнародних наукових конференціях. А кандидатура студента І. Журавльова представлена на отримання стипендії Верховної Ради України.
  Отже, студенти ГГФ спеціалізації «геоінформаційні системи та технології» виконують різноманітні складні завдання, вписуючись у хід виробничого процесу підприємств, які на некомерційних умовах погодились безкоштовно приймати і навчати їх. Згодом планується розширити коло організацій та підприємств виробничої геоінформаційної практики наших студентів з можливістю подальшого влаштування їх на підприємствах – базах проходження практики за спеціальністю.
  
А. ІВАНОВА зав. навчальної ГІС-лабораторії


Інформаційний портал.
© 2004—2007 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
Всі права захищені. Розробка та підтримка: ОНУ ВКТ