бесплатный план

Форма угоди

У Г О Д А

ПРО НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

МІЖ УНІВЕРСИТЕТОМ

________________________________________________________________

ТА ОДЕСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА (м.Одеса, Україна)

Предмет Угоди

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова (Україна) та …….………………….. встановлюють науково-освітянські та гуманітарні відносини між обома університетами для задоволення потреб розвитку освіти та науки в університетах, більш повного взаємного інформування про стан культурних та соціальних проблем обох країн, встановлення єдиних академічних критеріїв освіти, науки в країнах Європи.

Частина I

ОСВІТЯНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 1

Сторони домовились, що співробітництво встановлюється за усіма напрямками та учбовими дисциплінами, що викладаються в обох університетах і що мають інтерес для фахівців кожного з університетів.

Стаття 2

Співробітництво у галузі освіти, дидактики та педагогіки здійснюється шляхом двосторонніх обмінів викладачів обох ВНЗ (вищих навчальних закладів) з метою досягнення нових позитивних зрушень в педагогічній (освітянській) діяльності підрозділів (факультетів, кафедр). Обміни здійснюються у вигляді участі в семінарах, конференціях, читанні лекцій, праці в бібліотеках, лабораторіях, кафедрах, інститутах, тощо.

Стаття 3

Співробітництво в освітянській сфері передбачено здійснювати шляхом безвалютного обміну методичною літературою, підручниками, публікаціями, інформацією в електронному вигляді.

До освітянського співробітництва відносяться також участь у програмах Євросоюзу типу Tempus (Tacis), тощо.

Стаття 4

Університети ОНУ та…………………………. вважають доцільним розробити механізм, що дозволяє здійснювати обмін студентами на різні терміни навчання аж до рівня взаємної підготовки студентів на випускних курсах з правом одержання диплому іноземного ВНЗ.

Стаття 5

Сторони домовились розробити умови до взаємного визнання дипломів про вищу освіту (дипломи бакалаврів, магістрів, фахівців).

Частина II

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 6

Сторони вважають доцільним надати можливість фахівцям обох ВНЗ ознайомитись з науковими досягненнями кожного університету, та встановити індивідуальні творчі контакти в перспективних для кожного з ВНЗ напрямках.

Стаття 7

Сторони домовляються співдіяти творчим обмінам фахівців обох ВНЗ шляхом поїздок та творчої роботи в іноземному ВНЗ (дослідні лабораторії, бібліотеки, кафедри, інститути).

Стаття 8

Обидві сторони вважають доцільним видавати сумісні наукові праці, альманахи, річні огляди тощо.

Стаття 9

Сторони згідні підтримувати рішення Вчених рад про взаємні підготовки аспірантів та докторантів, та запрошувати іноземних фахівців (керівників наукових робіт) на засіданнях Вчених Рад.

 

ЧАСТИНА III

ГУМАНІТАРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 10

Сторони вважають важливим співробітництво та надання різних видів допомоги одна одній у сфері загальнолюдських проблем (права людини, захист навколишнього середовища, надання гуманітарної допомоги, тощо).

Стаття 11

Сторони згідні на проведення спільних культурних, спортивних заходів (фестивалі, змагання і т.п.) та спільного відпочинку студентів, аспірантів, викладачів, науковців.

Частина IV

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

Стаття 12

Сторони погоджуються, що всі заходи, які передбачені частинами I-III данної Угоди, здійснюються на підставі Робочих програм, які детально обговорюються представниками обох ВНЗ та затверджуються заздалегідь Першими особами обох університетів.

Фінансування заходів здійснюється на підставі домовленостей в кожному окремому випадку. Виконання будь-якого заходу може бути перенесено або відкладено на невизначений термін у разі фінансових труднощів одного з ВНЗ.

Як правило, університет, що надсилає своїх працівників, аспірантів, студентів сплачує дорожні витрати, а університет, що приймає фахівців, сплачує витрати на перебування (житло, їжа).

Стаття 13

Фінансування дослідницьких програм здійснюється за окремою домовленністю, що приймається для кожної з програм співробітництва з урахуванням наявності інтелектуального внеска, на використання устаткування, обладнання, тощо.

ЧАСТИНА V

ЗАКЛЮЧНА

Стаття 14

Сторони домовились, що дана Угода виконана на мовах обох країн (два примірники на кожній із мов), підписана першими особами ВНЗ, має юридичні адреси сторін, та набирає чинності від дати підписання.

Стаття 15

Обмін підписаними примірниками угоди може бути здійснено як під час взаємних візитів, так і звичайною поштою.

Стаття 16

Дана Угода укладена на термін _____ років і може бути пролонгована, якщо буде письмова домовленність про те сторін

ЗА УНІВЕРСИТЕТ:

 

За Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

акад. В.А.Сминтина

Ректор, Президент, Провост

 

Ректор

Юридична адреса університету

 

Юридична адреса Одеського національного університету

ім. І.І.Мечникова:

65026, Одеса, Україна, вул. Дворянська, 2. Ректору

Тел/факс: 380-482 23-35-15

Тел. 380-48 723-52-54

Е-mail: oguint@paco.netУкраiнська версiя |
ПОШУК ПО САЙТУ
ПОШТА
Логін:
Пароль:
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
День Збройних Сил України
Четвер, Грудень 6
ПОГОДА В ОДЕСІ
ВІДПРАВКА SMSПЕРЕКЛАД ON-LINE

c »