бесплатный план

Про відділ

Комп'ютерний відділ (повністю - відділ комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та технічних засобів навчання, далі - ВКТ) засновано в 2003 році в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (далі - ОНУ) як самостійний структурний підрозділ (див. Положення про відділ) і підпорядкований помічникові ректора з комп'ютерних та інформаційних технологій.

ВКТ очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади Ректором ОНУ з подання помічника ректора з комп'ютерних та інформаційних технологій в порядку, встановленному законодавством України.

В даний час начальником ВКТ є Драгуновський Микола Миколайович  .

Основні задачі ВКТ:

 1. Розробка та проведення єдиної технологічної політики з впровадження, використання та супроводження сучасних інформаційних технологій в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.
 2. Забезпечення розвитку та функціонування корпоративної мережі ОНУ та необхідних сервісів.

Основні функції ВКТ:

 1. Готує пропозиції з впровадження сучасних інформаційних технологій на основі узагальнення та вивчення потреб університету та передового досвіду.
 2. Забезпечує супроводження та розвиток комп'ютерної мережі (КМ) ОНУ.
 3. Забезпечує впровадження та супроводжування ІНТРАНЕТ-ІНТЕРНЕТ технологій в підрозділах Університету, забезпечення такого доступу та консультації з даного питання.
 4. Адмініструє WWW. E-mail, ftp та інші сервера комп'ютерної мережі ОНУ.
 5. Здійснює технічну експертизу та бере участь в реалізації проектів, пов’язаних з комп’ютеризацією та експлуатацією складних технічних систем, які мають в своєму складі мікропроцесорну техніку або мікропроцесорне управління.
 6. Здійснює порівняльний аналіз та експертизу нових програмних продуктів щодо використання їх у учбовому процесі та НДЧ ОНУ.
 7. Контролює процес створення та використання в ОНУ інформаційних, автоматизованих та інформаційно-обчислювальних систем та мереж.
 8. Для забезпечення ефективного супроводжування нових інформаційних технологій бере участь в організації процесу навчання співробітників.
 9. Забезпечує координацію робіт в області використання програмних та телекомунікаційних засобів.
 10. Здійснює моніторинг розвитку інформаційних систем, програмних засобів, баз та банків даних, взаємодіє зі структурами, що пропонують нові програмні та технічні засоби на комп’ютерному ринку.
 11. Спільно з матеріальним відділом здійснює здійснює контроль використання систем, програмних засобів обчислювальної техніки та периферійного обладнання, що знаходиться у користуванні в Підрозділах Унівеситету та виробляє рекомендації щодо відповідності їх рівня рівню задач, що вирішуються в підрозділах у кількісному та якісному аспектах.
 12. Контролює виконання правил з техніки безпеки при роботі з комп`ютерною технікою.

З моменту заснуваняя ВКТ була проведена колосальна робота, результатом якої стало:
 • побудова єдиної локальної обчислювальної (комп'ютерної) мережі в Університеті
 • створення потужної серверної групи, що здатна вирішувати найрізноманітніші задачі
 • відкриття власної хостинг-площадки, що дозволило розташувати в себе всі сайти університетської тематики
 • запуск офіційної поштової служби ОНУ з використанням самих передових технологій
 • впровадження безлічі допоміжних сервісів в мережі (оновлення антивірусних баз та ОС Windows, синхронізація часу, FTP-архів, аудіо-конференції, радіомовлення)
 • надання доступу в міжнародну мережу INTERNET для всіх користувачів ЛОМ ОНУ (а також - освітню мережу GEANT)
 • створений прототип системи дистанційного навчання (проводиться всебічне тестування)
 • спільно з Херсонським державним університетом розробляється та впроваджується в рамках ОНУ інформаційно-аналітична система (ІАС)


Украiнська версiя |
ПОШУК ПО САЙТУ
ПОШТА
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
День відкритих дверей
П'ятниця, Січень 25
ПОГОДА В ОДЕСІ
ВІДПРАВКА SMSПЕРЕКЛАД ON-LINE

c »