Выбрать другой номерВ номере:

Конференції
Литстудия
Сторінка розваг
Свято
Ювілей
До 70-річчя з дня народження професора А.С.Кульчицького
Лірика
Турнир
Пам’ять
"Одеський університет"
Адреса редакції:
Одеса, вул. Щепкіна, 12,
4-й поверх, к. 42,
тел.: 23-84-13


До 70-річчя з дня народження професора А.С.Кульчицького

Усе починалось з Одеси…

До 70-річчя з дня народження професора Станіслава Владиславовича Кульчицького

 Місце дії: Інститут історії України НАН України, п’ятий поверх.
 Перед нами двері, біля них табличка: Станіслав Кульчицький, заступник директора з наукової роботи. Прочиняємо двері і бачимо відомого вченого за роботою над новим науковим дослідженням. Він з привітною посмішкою запрошує нас до розмови.
 Постійно дзвонить телефон і заходять співробітники.
Ім’я Станіслава Кульчицького знано не лише в Україні, а й далеко за її межами. Муза історичної науки, якій він присвятив майже 50 років творчої діяльності, принесла в його доробок понад 45 книг, серед яких наукові монографії, підручники, брошури, за його редакцією побачили світ близько 500 наукових праць.
 А все почалось в Одесі, коли у1954 році на стаціонарі історичного факультету Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова з’явився студент Станіслав Кульчицький.
 Вчителями його були заслужені викладачі, методисти та відомі вчені – доценти С. М. Ковбасюк, І. В. Зав’ялова, професор П. О. Каришковський. Уже з третього курсу він публікує свої перші студентські дослідження в університетських виданнях та одеських газетах. У травні 1958 року студента четвертого курсу зараховують на посаду наукового співробітника Одеського обласного Державного архіву. Тут він навчається архівній справі, знайомиться з багатьма дослідниками. З ними потім буде пов’язане подальше наукове та особисте життя Станіслава Владиславовича. Працюючи над створенням першого путівника фондами Одеському державного архіву, він опублікував статтю з історії колективізації на Одещині, не очікуючи, що тема історії України 1920-30-х років згодом стане основною в його наукових інтересах і він буде очолювати «Відділ історії України 20-30-х років ХХ ст.» в Інституті історії України НАН України.
 Але це буде в майбутньому, а поки що випускник історичного факультету поступає до аспірантури Інституту економіки АН УРСР у відділ історії народного господарства та економічної думки.
 Науковим керівником його стає доктор економічних наук Д. Вірник. У 1963 році Станіслав Кульчицький захищає кандидатську дисертацію «Розвиток залізничного транспорту на Україні в дореволюційний період» і залишається працювати в Інституті економіки.
 З 1972 р. Станіслав Кульчицький переходить на роботу в Інститут історії АН УРСР у відділ, який досліджував проблеми історії міжвоєнного періоду (1921-1938 рр.), де працює вже 35 років.
 Його роботи з історії голодомору 1932-1933 рр. в Україні, феномену тоталітаризму, діяльності ОУН-УПА, що відкривали сторінки правди, неоднозначно сприймались і сприймаються суспільством, особливо у 1980-1990-х роках, однак саме вони формують нове концептуальне бачення історії України, сприяють розробці нових напрямків в українській історіографії. За свій внесок у вивчення історії України, її популяризацію в суспільстві Станіслав Владиславович відзначений багатьма нагородами, зокрема грамотою Президії Верховної Ради УРСР за підготовку восьмитомного видання «Історії Української РСР», премією освітньої фундації ім. П. Яцика (університет Альберта, Едмонтон, Канада) за кращу працю з історії України, почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки», Державною премією України ім. Т. Г. Шевченка разом з іншими дев’ятьма авторами за найбільший внесок у створенні 15-томного видання «Україна крізь віки», Орден за заслуги ІІІ ст. та ін.
 Сьогодні Станіслав Кульчицький працює над новими фундаментальними проектами.
 Зокрема, він очолює робочу групу з підготовки «Енциклопедії історії України», сам є автором та редактором багатьох статей, координатором та організатором процесу підготовки рукописів до енциклопедії; розробляє принципово нові теми модернізації українського суспільства в 1920-30-ті роки; готує до друку нові видання, присвячені новітній історії України – подіям 2004-2006 рр. тощо.
Під науковим керівництвом та консультуванням Станіслава Владиславовича кандидатські дисертації захистили 28 чоловік, докторські – 17 здобувачів. Це, безперечно, вказує на значну кількість учнів вченого і дає підстави говорити про наявність потужної наукової школи.
 10 січня 2007 року Станіслав Владиславович Кульчицький відзначає 70-річчя від дня народження. Вітаючи ювіляра, хочу щиросердно побажати міцного здоров'я, здібних учнів та нових творчих здобутків і наукових звершень на науковій ниві.

Олена БАЧИНСЬКАІнформаційний портал.
© 2004—2007 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
Всі права захищені. Розробка та підтримка: ОНУ ВКТ