RU | EN Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 
Загальна інформація
Освіта
Абітурієнтам
Наука
Підготовка наукових кадрів
Конференції
Асоціація випускників ОНУ
Музеї, культура, відпочинок

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПІДРОЗДІЛИ

Науково-дослідна робота в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова здійснюється в учбових підрозділах (інститутах, факультетах, навчально-наукових центрах), а також в окремих науково-дослідних підрозділах університету (науково-дослідних інститутах, лабораторіях, проблемних науково-дослідних лабораторіях, наукових центрах).
Відповідальність за науково-дослідну роботу, розвиток науки, технологій та впровадження розробок покладена на проректора, доктора біологічних наук, професора В. О. Іваницю.

Науково-дослідна частина
Начальник - Людмила Карпівна Малигіна

У рамках науково-дослідної частини (НДЧ) були створені проблемні лабораторії паливних елементів, син­тезу психотропних препаратів, геогра­фії та охорони ґрунтів Чорноземної зони, інженерної геології.

Ботанічний сад
Директор - доктор біологічних наук, професор 0лександр Миколайович Слюсаренко
тел: (0482) 63-92-76

Напрямки наукової і виробничої діяльності - інтродукція та акліматизація рослин; сортовивчення та сортовипробування декоративних видів і т. п.

Наукова бібліотека
Директор - Марина 0лексіївна Подрєзова
тел: (048) 777-56-94

Напрямки наукової і виробничої діяльності - бібліотекознавство і бібліографія наукових бібліотек; управління формуванням фонду наукової бібліотеки; бібліографія вчених ОНУ; історія книги та друкарства

Науково-дослідні інститути

Астрономічна обсерваторія
Директор - доктор фізико- математичних наук, професор Андрієвський Сергій Михайлович
тел: (0482) 22-03-96
факс: (0482) 22-84-42
e-mail: astro@paco.odessa.ua, vgkar@alpha-serv.net

Напрямки наукової і виробничої діяльності - фізика та еволюція постійних, фізичних змінних і тісних подвійних зірок, метеорної, кометної та міжзоряної речовини; фотометрія штучних супутників і пилової складової атмосфери, астрономічне приладобудування

Науково-дослідний інститут фізики
Директор - доктор фіз.-мат. наук, професор Тюрін Олександр Валентинович
тел: (048) 723-80-36

Напрямки наукової і виробничої діяльності - створення основ фото технологій; теоретичне та експериментальне дослідження світлочутливих і фотохромних матеріалів; напівпровідникова електроніка

Інститут горіння та нетрадиційних технологій
Директор - доктор фіз.-мат. наук, професор Золотко Андрій Ніконович
тeл: (0482) 63-36-33
e-mail: vov@ictg.intes.odessa.ua

Напрямки наукової і виробничої діяльності - проблеми енергетики, конверсії, нетрадиційних технологій та екології; фундаментальні проблеми горіння та вибуху


Науково-дослідні лабораторії

ПНДЛ-1 Проблемна науково-дослідна лабораторія інженерної геології узбережжя моря та водосховищ і гірських схилів
Завідувач -доктор геолого-мінералогічних наук, професор Євген Георгійович Коніков
тел: (0482) 63-45-89

Напрямки наукової і виробничої діяльності - розробка теоретичних основ і методів прогнозування інженерно-геологічних процесів на узбережжі моря, водосховищ та шельфів; оцінка ефективності берегозахісних заходів

ПНДЛ-2 Проблемна науково-дослідна лабораторія паливних елементів
Завідувач -кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Федір Васильович Макордей
тел: (0482) 63-50-61

Напрямки наукової і виробничої діяльності - хімічні джерела енергії; електрохімічні перетворювачі енергії; електрохімічна екологія

ПНДЛ-4 Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони
Завідувач -кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Галина Сергіївна Сухорукова
Тел: (0482) 63-96-92

Напрямки наукової і виробничої діяльності - комплексне вивчення динаміки процесів ґрунтоутворення, що обумовлені зрошенням та дренажем

ПНДЛ-5 Проблемна науково-дослідна лабораторія синтезу лікарських препаратів
Завідувач -доктор хімічних наук, професор Борис Миколайович Галкін

Напрямки наукової і виробничої діяльності - розробка наукових основ спрямованого синтезу нових органічних речовин

ПНДЛ-1 Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики аеродисперсних систем
Завідувач -доктор фізико-математичних наук, професор Микола Харлампієвич Копит
тел: (0482) 63-97-87

Напрямки наукової і виробничої діяльності - високотемпературні аерозолі; фізика аеродисперсних систем

ГНДЛ Галузева науково-дослідна лабораторія морської геології і геохімії
Завідувач -кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Сергій Анатолійович Сучков
тел: (0482) 63-33-17

Напрямки наукової і виробничої діяльності - морська геологія; морська геоекологія; фізико-хімічні методи досліджень донних осаджень і твердих корисних копалин

НДЛ Науково-дослідна лабораторія некристалічних систем електроніки
Завідувач - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Ігор Констянтинович Дойчо
тел: (0482) 23-64-82

Напрямки наукової і виробничої діяльності - оптичні властивості некристалічних
систем; люмінесцентні властивості шпаристих систем

НДЛ Науково-дослідна лабораторія теоретичної і молекулярної фізики
Завідувач -кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Віктор Миколайович Махлайчук
тел: (0482) 25-90-53

Напрямки наукової і виробничої діяльності - теоретичне дослідження мікронеоднорідних середовищ, дуже в'язких рідин з водневими зв'язками розчинів

НДЛ Науково-дослідна лабораторія фізики і хімії низькотемпературної плазми
Завідувач - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Світлана Георгіївна Орловська
тел: (0482) 23-63-27

Напрямки наукової і виробничої діяльності - фізика продуктів спалення; спектральні і зондові дослідження полум'їв; процеси коагуляції і росту конденсованої фази в полум'ях

НДЛ Науково-дослідна лабораторія давачів і реєструючих систем
Директор -старший науковий співробітник Людмила Михайлівна Будіянська
тел: (0482) 63-77-57

Напрямки наукової і виробничої діяльності - розробка давачів для модернізації існуючої техніки і створення перспективних технологій

НДЛ-3 Науково-дослідна лабораторія електронних, іонних і молекулярних процесів у напівпровідниках
Завідуючий - Доктор фізико-математичних наук, професор Лепіх Ярослав Ілліч
тел: (0482) 23-34-61

Напрямки наукової і виробничої діяльності - фотоелектронна; електронно-іонні та молекулярні процеси в напівпровідниках; люмінесценція

 

Центри

Учбово-науково-виробничий центр
Директор - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Михайло Абович Глауберман
тел: (0482) 60-72-15

Напрямки наукової і виробничої діяльності - інформатика; обчислювальна техніка; твердотільна електроніка; сенсорика

Регіональний міжвідомчий центр інтегрованого моніторингу та екологічних досліджень
Директор - кандидат фізико-математичних наук Володимир Іванович Мединець
тел: (048) 731-73-79, 731-73-83

Напрямки наукової і виробничої діяльності - охорона навколишнього природного середовища; техногенно-екологічна безпека; захист і зберігання природного та рекреаційного потенціалу Причорномор'я та Чорного моря

Експертний центр сенсорної електроніки, надійності та електронної техніки
Директор - доктор фізико-математичних наук, професор Шаміль Джамашович Курмашов

Напрямки наукової і виробничої діяльності - науково-технічне забезпечення безвідмовності виробів радіоелектроніки на основі аналізу фізики утворення, розвитку і проявлення дефектів, деградацій і відмовНаукові розробки
Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова

вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна
тел: (048) 723-52-54, факс: (048) 723-35-15